woensdag, 12. september 2007 - 11:28

Bouwen aan jezelf door te bouwen voor een ander

Leeuwarden

ROC Friese Poort en World Servants werken samen om een groep leerlingen en docenten in mei 2008 uit te zenden naar Bolivia voor hulp bij het bouwen van een school. Op maandag 17 september a.s. sluiten ze daartoe een samenwerkingsovereenkomst.

Een groep van 28 leerlingen en 6 docenten is al enige tijd bezig met de voorbereidingen voor dit project. Het motto: “Bouwen aan jezelf door te bouwen voor een ander� geeft aan dat het project naar twee kanten werkt. Voor mensen in de derde wereld is het heel stimulerend dat jongeren uit een ander land hen komen helpen. Het is ook heel leerzaam voor de ontwikkeling van leerlingen in de leeftijd van 17–24 jaar om te leren iets voor een ander over te hebben.
De komende tijd zullen op school en daarbuiten acties worden gevoerd om het geld bij elkaar te krijgen voor de reis en de bouwkosten.
Provincie:
Tag(s):