zaterdag, 8. september 2007 - 12:27

Bouwhistoricus Klück krijgt Jules Kayserprijs

Venlo

Bouwhistoricus Bart Klück heeft zaterdag in Venlo de gemeentelijke monumentenprijs 2007 ontvangen tijdens de Open Monumentendag. De prijs werd aan hem uitgereikt door wethouder Herman Janssen in het stadhuis in Venlo.

Bart Klück zet zich al meer dan 25 jaar in voor Venlo. Hij verkent de historische binnenstad, heeft een analyse gemaakt van de bebouwing en stratenstructuur van Venlo, hij onderzoekt literatuur over Venlo en omstreken en stelt zijn kennis beschikbaar aan de gemeente en andere geïnteresseerden. Daarnaast spreekt hij regelmatig met ondernemers over hun verbouwplannen. Hij weet hen te overtuigen van de bijzondere historische waarde die zij bezitten en enthousiasmeert hen om het te behouden. Bij de opgravingen van de stadsmuur heeft hij de nodige inbreng gehad. En bij het opgraven van het mikwe heeft hij archeologen begeleidt en specialisten naar Venlo gehaald. Klück heeft Venlo in bouwhistorisch opzicht landelijk onder de aandacht gebracht bij vakspecialisten. Hij doet dit alles op vrijwillige basis.

Sinds 1997 reikt de gemeente tweejaarlijks de monumentenprijs, de Jules Kayserprijs, uit. Deze prijs is voor een persoon die een belangrijke bijdrage levert aan de promotie en het aanzien van het monumentenbestand van de gemeente Venlo, bijvoorbeeld in de vorm van publicaties of belangenbehartiging. De prijs bestaat uit een bronzen plastiek gemaakt door kunstenaar Nico de Wit en wordt traditiegetrouw tijdens de Open Monumentendag uitgereikt.
Provincie:
Tag(s):