dinsdag, 17. juli 2007 - 9:49

Branche pakt foute taxateurs aan

Groningen

De Stichting Waarborgfonds Eigen Woningen (WEW) zal voorlopig tegen 27 taxateurs in verband met 91 taxaties een formele klacht indienen bij de verschillende brancheorganisaties van taxateurs. Daarnaast zal tegen 1 taxateur die geen lid is van een brancheorganisatie een formele klacht worden ingediend bij de Stichting VastgoedCert, één van de twee certificeringsinstellingen voor taxateurs.

Van de 254 onderzochte verdachte taxaties van 110 taxateurs zijn door deze brancheverenigingen 91 taxatierapporten van 27 taxateurs als "klachtwaardig" aangemerkt. De extra schade die het waarborgfonds in deze gevallen heeft gelopen bedraagt in totaal 2,4 miljoen euro. Dat is het verschil tussen de bij de aankoop van de woning getaxeerde onderhandse verkoopwaarde en die op het moment van de gedwongen verkoop.

Bij de verdachte taxatierapporten die niet als "klachtwaardig" zijn aangemerkt, wordt de waardedaling van de woningen verklaard door het feit dat de woningen zijn gelegen in buurten met een negatieve prijsontwikkeling. Of de woning is als gevolg van het gebruik van de woning (bijvoorbeeld hennepkwekerij; verhuur aan illegalen) inmiddels zodanig uitgewoond dat de woning een forse prijsval heeft gemaakt. Daarbij gaat het meestal om woningen in de zogenoemde aandachtsgebieden in Rotterdam en Den Haag.
Provincie:
Tag(s):