donderdag, 8. november 2007 - 10:31

Brandveiligheid blijft continu aandacht vragen

Groningen

In opdracht van het bestuur heeft de Regionale brandweer Groningen een nulmeting gedaan naar de brandveiligheid bij 20 instellingen waar mensen niet vrijwillig verblijven. Dit betreft onder meer politiecellen en kamers van gesloten afdelingen van verpleeghuizen en psychiatrische instellingen.

De onderzoeksresultaten laten zien dat momenteel één inrichting volledig voldoet aan de huidige wet-en regelgeving. Het onderzoek geeft ook aan dat bij veel objecten op één of meer aspecten verbeteringen nodig zijn. Uit het onderzoek blijkt dat voor het thema brandveiligheid continu aandacht nodig is. Het onderstreept hiermee het belang van periodieke controles. Daar waar nodig hebben de betrokken gemeentebesturen en de Regiopolitie actie ondernomen.
Provincie:
Tag(s):