dinsdag, 2. oktober 2007 - 10:42

Brandveiligheids-eisen eenvoudiger

Den Haag

Minister Vogelaar heeft het concept-Besluit brandveilig gebruik bouwwerken ofwel het Gebruiksbesluit ter bespreking naar de Tweede Kamer gestuurd. Met dit Gebruiksbesluit komen er landelijk eenduidige regels voor het brandveilig gebruik van gebouwen.

Het Besluit stelt brandveiligheidseisen die voor iedereen in elke gemeente gelijk zijn. Daarmee komt een eind aan (onnodige) verschillen tussen plaatselijke bouwverordeningen.

In 80 procent van de gevallen komen algemene regels voor bouwwerken in combinatie met een meldingsplicht in de plaats van de huidige gebruiksvergunning. Een melding moet minstens vier weken voor het gebruik van het gebouw worden gedaan. Na de melding kunnen gemeente of brandweer controleren of aan de brandveiligheidseisen is voldaan. Dat scheelt aanzienlijk in tijd voor bedrijven terwijl de brandveiligheid niet minder wordt omdat altijd aan de regels moet worden voldaan. Een gebruiksvergunning is alleen nog nodig voor de meest risicovolle vormen van gebruik, bijvoorbeeld kinderdagverblijven voor meer dan tien kinderen, basisscholen en hotels en tehuizen met meer dan 10 bedden.

Het Gebruiksbesluit hanteert dezelfde brandveiligheidsregels als de Modelbouwverordening van de VNG op enkele punten na. Zo wordt de controlefrequentie van (aanvullende) mobiele brandblusapparaten verlengd naar eens per twee jaar. Dat scheelt administratieve lasten voor bedrijven. Verlenging van de controlefrequentie van mobiele blusapparaten gaat niet ten koste van de brandveiligheid blijkt ook in andere landen. De controle van vaste brandhaspels blijft jaarlijks. Nieuw zijn uniforme regels bij kamerverhuur en voor de opslag van niet-milieugevaarlijke brandbare stoffen, zoals hout.

Naar verwachting kan het Gebruiksbesluit medio 2008 in werking treden. De bedoeling is de procedure voor de gebruiksvergunning en gebruiksmelding te zijner tijd in te bedden in de procedure voor de omgevingsvergunning.

Invoering van het Gebruiksbesluit scheelt het bedrijfsleven naar schatting bijna € 10 miljoen aan administratieve lasten. Ook zijn bedrijven € 6,4 miljoen minder aan leges kwijt.
Categorie:
Tag(s):