dinsdag, 27. november 2007 - 21:02

Brandweer Assen langer onderweg

Assen

De gemeente Assen gaat nieuwe opkomsttijden voor de Asser brandweer hanteren, wat voor de veiligheid echter geen gevolgen heeft. De gemeente gaat investeren in voorlichting over brandpreventie en rookmelders en daarom zijn langere opkomsttijden verantwoord. Ook gaat ze het systeem van paraatheid van het brandweerpersoneel verbeteren.

De tijd tussen alarmering en aankomst van de brandweer mag in het vervolg maximaal vijftien minuten zijn. Tot nu toe was de opkomsttijd vastgesteld op maximaal acht minuten. Dat is voor bepaalde delen van de stad zoals Kloosterveen niet haalbaar. Bovendien ligt de brandweerkazerne niet langer aan de rand van de binnenstad maar er middenin. Dit gaat ten koste van de bereikbaarheid.

Om de werkelijke tijd tussen melding en aanwezigheid ter plaatse zo kort mogelijk te houden speelt voorlichting rond zelfredzaamheid en rookmelders een cruciale rol. Gebruikers van gebouwen met een rookmelder ontdekken gemiddeld acht minuten eerder dat er brand is waardoor zij de brandweer eerder kunnen alarmeren. Door deze tijdwinst kan de brandweer ook bij langere opkomsttijden sneller aan de slag.

De gemeente wil ook in de toekomst blijven werken met vrijwilligers bij de brandweer. Probleem is dat steeds meer brandweerlieden buiten Assen werken. Dit heeft gevolgen voor hun inzetbaarheid. Vooral bij incidenten op werkdagen is het lastig om de mensen snel ter plaatse te hebben. Het college stelt daarom voor om het personeel op de kazerne de eerste uitruk te laten verzorgen. Deze maatregel levert naar verwachting een extra tijdwinst op van zo’n vijf minuten. Vrijwilligers kunnen daarna eventueel als versterking ingezet worden In de weekends en ’s avonds blijft de brandweer volledig met vrijwilligers werken.

Onderzoek wijst uit dat het nu al onmogelijk is om vanuit één post alle adressen in de stad binnen een kwartier te bereiken. Het college wil daarom twee nieuwe brandweerkazernes realiseren, in het noordoosten en in het westen van de stad. Beide maatregelen, twee nieuwe kazernes en een ander systeem van paraatheid van brandweerpersoneel is ongeveer vijf maal goedkoper dan één brandweerpost die 24 uur bemand is met beroepskrachten.
Provincie:
Tag(s):