dinsdag, 11. september 2007 - 16:25

Brandweer gaat rampen virtueel oefenen

Dordrecht

De brandweer van Zuid-Holland Zuid gaat van de spoorzone Dordrecht-Zwijndrecht een digitale kopie laten maken om rampen en incidenten virtueel te kunnen oefenen. Het is voor het eerst dat in Nederland een groot en gecompliceerd gebied zodanig in kaart wordt gebracht, dat de bestrijding van rampen en incidenten tot op detailniveau op de computer kan worden nagespeeld.

Deze spoorzone behoort tot de meest risicovolle spoortracés van Nederland in verband met het vervoer van grote hoeveelheden gevaarlijke stoffen door stedelijke gebieden.

Het kabinet Balkenende II besloot, naar aanleiding van de Ketenstudie Ammoniak, LPG en Chloor, de gemeenten Dordrecht en Zwijndrecht een bedrag van circa € 15 miljoen ter beschikking te stellen ter verbetering van de hulpverlening en rampenbestrijding langs het spoortraject Dordrecht - Zwijndrecht. Door deze gemeenten is hiervoor een project geïnitieerd dat is gedelegeerd aan de Commandant van de Regionale Brandweer die tevens als opdrachtgever fungeert.

Eén van de 19 deelprojecten is de ontwikkeling van een virtueel scenario spoorincidenten. Begin volgend jaar zullen hulpverleners het ‘spel’ kunnen spelen. De acties van hulpverleners veroorzaken een levensechte reactie binnen het virtuele programma. Bij een verkeerde inschatting van hulpverleners zijn de gevolgen dan ook meteen zichtbaar (game Over).
Provincie:
Tag(s):