zaterdag, 8. december 2007 - 10:28

Brandweerkorpsen gaan op in één regionale organisatie

Utrecht

De 29 burgemeesters van de Utrechtse gemeenten, die met elkaar het algemeen bestuur van de Veiligheidsregio Utrecht vormen, hebben unaniem ingestemd met het voorstel om de brandweer te regionaliseren. Dat betekent dat zij hun gemeenteraden positief zullen adviseren over het voorstel. De beslissing van de gemeenteraden wordt in het voorjaar van 2008 verwacht.

In 2010 moet de nieuwe organisatie dan zijn gevormd. De directeur van de VRU heeft opdracht gekregen om samen met de brandweercommandanten en de gemeente-secretarissen de nieuwe organisatie te bouwen.

Als de brandweer wordt geregionaliseerd betekent dit dat de 29 gemeentelijke brandweerkorpsen opgaan in één regionale brandweerorganisatie. Het brandweerpersoneel komt op termijn (vanaf 2010) in dienst van de regionale brandweer. De mensen die in de uitruk zitten, blijven verbonden aan hun eigen post.

Aanleiding voor de regionalisering is met name de grote druk die op de brandweer rust. In onze huidige samenleving worden steeds hogere eisen gesteld aan veiligheid. Dat heeft ook gevolgen voor de vraag aan de brandweer. Individuele korpsen kunnen bijna niet meer op eigen kracht een goede brandweerzorg garanderen. De druk op de medewerkers van de brandweer, beroeps maar met name de vrijwilligers is hoog. Vrijwilligers doen hun brandweerwerk naast hun ‘gewone’ baan. Zij zijn veel tijd kwijt aan onder meer het voorbereiden van oefeningen, onderhoud en administratie. Door deze taken regionaal onder te brengen, kunnen vrijwilligers zich weer bezig houden met de kerntaken: uitrukken en oefenen.

Door binnen één organisatie samen te werken worden schaalvoordelen behaald. Samen kunnen allerlei zaken worden opgepakt zoals oefenen, opleiden, risicobeheersing en crisisbestrijding. Voornaamste doel van regionaliseren is een nog slagvaardiger en efficiëntere brandweer te realiseren.
Provincie:
Tag(s):