dinsdag, 28. augustus 2007 - 9:34

Brede School in samenspraak met buurt

Winterswijk

De stedenbouwkundige visie voor Brede school aan de Vlierstraat wordt opgesteld in samenspraak met de buurtbewoners. Het college van burgemeester en wethouders heeft opdracht verleend aan Andries Geerse stedenbouwkundige bv om deze visie op te stellen.

In het plan van aanpak van Andries Geerse wordt uitgegaan van twee rondes met werksessies waarbij gemeente, deelnemende partijen en buurtbewoners samen werken aan het stedenbouwkundige plan. Deze werkwijze is door hetzelfde bureau al eerder toegepast in het kader van de Publiek Private Samenwerking (PPS) en in Doetinchem.

Op 4 en 5 juli jongstleden heeft de gemeenteraad de locatie Vlierstraat aangewezen voor de vestiging van de Brede School Winterswijk Oost. Nu breekt de volgende fase aan: de stedenbouwkundige invulling van het gebied. In september en oktober wordt - samen met de buurtbewoners, de scholen, het wijkwerk en de kinderopvang - in een aantal bijeenkomsten een beeld gevormd hoe dit gebied er in de toekomst gaat uitzien. Belangrijke onderwerpen zijn de verkeersveiligheid, het parkeren en het voorkomen van overlast. Daarnaast wordt gekeken naar de plek en de vorm van het gebouw.

De bijeenkomsten worden begeleid door een team van stedenbouwkundigen onder leiding van Andries Geerse. Dit bureau heeft veel ervaring op dit gebied met vergelijkbare projecten, zoals in de wijk Oosseld in Doetinchem waarin ook een brede school is voorzien en onlangs voor een aantal locaties in het kader van de PPS voor de locaties Spekende, Spoorzone en Notaristuin. In de visie wordt zo veel mogelijk rekening gehouden met de wensen van de buurtbewoners en gebruikers. De visie moet uiteindelijk vastgesteld worden door de gemeenteraad.

De buurtbewoners worden begin september rechtstreeks uitgenodigd voor de bijeenkomsten. Overige belangstellenden zijn ook van harte welkom, zij worden te zijner tijd via de gemeentepagina’s en de website geïnformeerd over de data van de bijeenkomsten.
Provincie:
Tag(s):