woensdag, 19. september 2007 - 20:36

Bredere toegangsweg naar TT Circuit

Assen

Om de verkeersontsluiting van het gebied rond het TT Circuit, het verkeerspark en in de toekomst TT World te verbeteren, gaat de gemeente toegangsweg De Haar verbreden. De weg heeft nu twee keer één rijstrook en krijgt twee keer twee rijstroken.

Daarnaast wordt de carpoolplaats op de hoek van de Haar en de Haarweg uitgebreid met extra parkeerplaatsen en een fietsenstalling. Al dit najaar starten de voorbereidende werkzaamheden. Hierover is binnenkort overleg met de belanghebbenden. Het is de bedoeling dat de verbrede weg voor de TT van 2008 klaar is.

Eén inwoner van Baggelhuizen heeft een zienswijze ingediend tegen de verbreding van de Haar. Uit geluidsonderzoek blijkt echter dat het geluid ook na de verbreding ruimschoots onder de voorkeurswaarde van 48 dB blijft. Daarmee is de zienswijze weerlegd en gaat de verbreding door.

De verbreding van de weg wordt mede mogelijk gemaakt door de Provincie Drenthe en het Samenwerkingsverband Noord Nederland (SNN).
Provincie:
Tag(s):