donderdag, 27. september 2007 - 8:41

Brenninkmeijer: 'Asielprocedures niet altijd eerlijk'

Den Haag

Het Ministerie van Buitenlandse Zaken handelt niet altijd zorgvuldig bij de totstandkoming van individuele ambtsberichten in asielzaken. En de manier waarop de Immigratie en Naturalisatiedienst (IND) gebruik maakt van deze berichten wijst op vooringenomenheid en partijdigheid. Het gaat er daarom in asielprocedures niet altijd eerlijk aan toe. Dit concludeert Alex Brenninkmeijer, de Nationale ombudsman, na een onderzoek dat hij vandaag publiceert.

Uit zijn onderzoek blijkt dat de inhoud van individuele ambtsberichten in ruim tachtig procent van de gevallen leidt tot afwijzing van het asielverzoek. Voor asielzoekers is het lastig om die afwijzing aan te vechten bij de rechter. Zij krijgen vaak te laat inzage in de stukken, en een groot deel van de informatie is door Buitenlandse Zaken weggelakt. Omdat individuele ambtsberichten belangrijk zijn in de asielprocedure, doet de Nationale ombudsman een aantal aanbevelingen ter verbetering.

De Nationale ombudsman onderzocht het gebruik en de totstandkoming van individuele ambtsberichten, die een essentiële schakel vormen tussen een asielaanvraag en de toelatingsbeslissing.
Provincie:
Tag(s):