woensdag, 28. maart 2007 - 8:47

Brenninkmeijer: ID-kaart voor vreemdelingen

Den Haag

Iedere vreemdeling die rechtmatig in Nederland verblijft, moet een identiteitskaart kunnen krijgen om zo aan de identificatieplicht te kunnen voldoen. Dit beveelt de Nationale ombudsman, Alex Brenninkmeijer, de minister van Justitie aan naar aanleiding van een onderzoek naar de afgifte van identiteitskaarten, zogenaamde W2-documenten, aan vreemdelingen.

Uit zijn onderzoek blijkt dat er bij de Immigratie- en Naturalisatiedienst lange tijd onduidelijkheid heerste over de vraag welke vreemdelingen in aanmerking kwamen voor een W2-document. Daarnaast heeft de voormalig minister van Vreemdelingenzaken en Integratie geweigerd om ex-asielzoekers, die rechtmatig in Nederland verblijven, een identiteitskaart te geven.

Sinds de invoering van de Wet op de identificatieplicht ondervinden veel vreemdelingen problemen wanneer zij geen paspoort hebben. Het gaat bijvoorbeeld om slachtoffers van mensenhandel, alleenstaande minderjarige vreemdelingen of ex-asielzoekers die na afloop van de asielprocedure een reguliere verblijfsprocedure ingaan.

De Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) kan aan vreemdelingen die geen paspoort hebben een identiteitskaart, een zogenaamd W2-document, verstrekken. De aanleiding voor het onderzoek van de ombudsman was een aantal klachten van mensen met concrete problemen en signalen van VluchtelingenWerk Nederland.
Provincie:
Tag(s):