donderdag, 6. september 2007 - 16:44

Brunssumse huisdieren worden gechipt

Brunssum

Huisdieren in Brunssum die zich op de openbare weg bevinden, dienen voortaan gechipt te zijn. Met deze maatregel wil de gemeente Brunssum het opsporen van eigenaren van vermiste en gevonden huisdieren vergemakkelijken en voorkomen dat dieren onnodig lang in een asiel moeten verblijven. Het verplicht stellen van chippen is één van de plannen die de gemeente Brunssum heeft vastgelegd in de nota Dierenwelzijn. In de nota, die nog door de gemeenteraad moet worden vastgesteld, is het beleid vastgelegd van de gemeente Brunssum om het dierenwelzijn te waarborgen.

Elk jaar worden bij het dierenasiel in Heerlen ongeveer 135 katten en honden uit de gemeente Brunssum ingeleverd, naast nog eens ongeveer 65 andere dieren. Het merendeel van deze dieren is niet gechipt, waardoor het traceren van de eigenaar vaak moeizaam verloopt en de dieren onnodig lang in het asiel verblijven. Door chippen verplicht te stellen (van dieren die zich op de openbare weg bevinden), wil de gemeente onnodig dierenleed voorkomen. Daarnaast leidt een goed werkend chip-systeem, gekoppeld aan een registratieplicht, tot bestrijding van illegale dierenhandel. Om het verplichten van chippen af te dwingen, moet nog wel de APV worden aangepast.
Provincie:
Tag(s):