maandag, 3. september 2007 - 10:46

Buitenlandse missies drukken stempel op rijksuitgaven

Den Haag

In 2006 bedroegen de rijksuitgaven voor buitenlands beleid 16,4 miljard euro. Dat is 6,5 procent meer dan in 2005. Deze uitgaven zijn vooral gestegen door hogere defensie-uitgaven, die deels samenhangen met de buitenlandse missies. Dit blijkt uit de cijvers van het CBS

In 2006 vormde defensie de grootste uitgavenpost (8 miljard euro) van het buitenlands beleid, gevolgd door buitenlandse betrekkingen (4,4 miljard euro). De uitgaven voor defensie zijn in 2006 ook met het grootste bedrag gestegen (0,6 miljard euro). De helft hiervan had betrekking op de toegenomen investeringen van de luchtmacht in luchtverkenningsystemen, transportvliegtuigen en -helikopters en infrastructurele voorzieningen. Verder namen de defensie-uitgaven toe door nieuwbouwprojecten (0,2 miljard euro).

Met een aandeel van 1,5 procent voldeed Nederland in 2006 niet aan het NAVO-streven om minimaal 2 procent van het bruto nationaal inkomen (bni) aan defensie te besteden.

In 2006 heeft Nederland 335 miljoen euro uitgegeven voor militaire hulp aan het buitenland, ruim 40 procent meer dan in 2005. Deze stijging hangt vooral samen met de hogere bijdrage van Nederland aan de missie in Afghanistan (123 miljoen euro). De deelname aan de ISAF-operatie in Uruzgan kost ongeveer een half miljard euro voor de totale duur van twee jaar.
Categorie:
Tag(s):