vrijdag, 29. juni 2007 - 14:30

Bureau Halt per 1 juli onderdeel van Spirit

Amsterdam

Jeugdzorgorganisatie Spirit heeft bureau Halt overgenomen. Dit gebeurde op woensdag 27 juni toen de Raad van bestuur en burgemeester Cohen officieel ondertekenden. Halt AA is nu per 1 juli losgekoppeld van de gemeente en onderdeel van Spirit.

Het Halt bureau is een landelijke voorziening en is in de regio
Amsterdam op initiatief van het ministerie van Justitie, gemeenten en politie in de jaren ‘80 opgericht. Bureau Halt AA bestrijkt het gehele politiedistrict Amsterdam-Amstelland en houdt zich bezig met preventie en bestrijding van jeugdcriminaliteit.

Jongeren (12-18 jaar)die voor het eerst zijn opgepakt voor veel voorkomende jeugdcriminaliteit kunnen kiezen:naar Justitie of naar Halt. Het doel van Halt is justitiële vervolging en herhaling van het
gedrag te voorkomen. Het bureau verzorgt ook preventieve voorlichting op scholen en geeft adviezen aan particulieren en instanties over de aanpak van veel voorkomende jeugdcriminaliteit.

De gemeente Amsterdam heeft na onderzoek geconcludeerd dat het onderbrengen van Halt AA bij een derde partij voordelen kent ten aanzien van een zelfstandige stichting of gemeentelijke voortzetting.
De overdracht van Halt AA aan een derde partij heeft geen consequenties voor de taken die Halt uitvoert. Het publieke belang, nl. de Stop- en Halt-afdoeningen, worden nog steeds uitgevoerd en het ministerie van Justitie ziet hierop toe.

Daarnaast geeft Halt diverse soorten voorlichting. Via contracten per gemeente kunnen de gemeenten uit de regio met Halt afspraken blijven maken over de voorlichtingbijeenkomsten die zij willen
afnemen.

Er is gekozen voor Spirit als derde partij, omdat het werkveld van deze jeugdzorginstelling goed aansluit bij de preventieve activiteiten van Bureau Halt. Haar doelgroep (18-) komt overeen met de doelgroep van Halt. Ook is Spirit een goed georganiseerde lokale speler die een stabiele omgeving biedt voor het onderbrengen van Halt.

Halt kan ook gebruik maken van de positie die Spirit inneemt in de jeugd(strafrecht)keten in Amsterdam. De gemeente Amsterdam werkt al op veel terreinen samen met Spirit.

Spirit helpt per jaar 4000 jeugdigen en hun gezinnen bij het oplossen van problemen met opgroeien en opvoeden.
Provincie:
Tag(s):