donderdag, 8. november 2007 - 9:39

Burgemeester Bruls uit bezorgdheid over alcoholgebruik in 'zuipketen'

Venlo

Burgemeester Hubert Bruls van Venlo is verontrust over de uitkomsten van een onderzoek over alcoholgebruik onder jongeren. Hieruit blijkt dat het alcoholgebruik in zogeheten jongerenketen boven het niveau van ‘zware drinker’ ligt. Het gaat dan om 10 tot 20 glazen per avond, volgens het onderzoek dat de GGZ Noord- en Midden-Limburg heeft uitgevoerd.

Aan het onderzoek hebben 1204 jongeren en 356 ouders meegedaan. Uit het onderzoek kwam naar voren dat er in Venlo circa 30 tot 40 jongerenketen zijn, over het algemeen in slaapkamers of garages. Jongeren gebruiken de keten als ontmoetingsplek. Ouders geven aan het belangrijk te vinden dat jongeren een eigen plek hebben; hierdoor is er sociale controle onderling en dragen de jongeren verantwoordelijkheid. Een kwart van de ouders van keetbezoekende jongeren maakt geen afspraken over het keetbezoek. Ouders die dit wel doen, doen dit vooral over het tijdstip van thuiskomen en het aantal dagen dat hun zoon of dochter naar de keet mag.

Er wordt veel gedronken in deze keten: jongeren drinken tussen de 10 en 20 glazen alcohol per avond, voornamelijk bier, gemiddeld twee keer per week. Ruim driekwart van de ouders geeft aan te weten dat hun kind alcohol drinkt in de keet. Hiermee keuren zij impliciet het alcoholgebruik van hun kinderen goed.

Burgemeester Bruls spreekt daar zijn zorg over uit: “Dat jongeren samen een pilsje willen drinken, is heel normaal. Het alcoholgebruik in deze jongerenketen bevindt zich echter op het niveau van een zware drinker. Dat vind ik zorgelijk. De rol van de ouders is hierbij erg belangrijk. Zij moeten beseffen dat het níet normaal en onschuldig is dat er door hun zoon of dochter zoveel wordt gedronken in die keten. En dat zij daar ook een verantwoordelijkheid in hebben.�

Het is echter lastig om ouders van bestaande keten rechtstreeks te benaderen, in de eerste plaats omdat de keten voornamelijk binnenshuis zijn en het mede daardoor vaak niet bekend is waar de keten zich bevinden. Bruls: “En daarnaast mag je niet zomaar ingrijpen in iemands huis, en terecht natuurlijk. Toch wil ik de landelijke overheid oproepen om te bezien of er mogelijkheden zijn of kunnen komen om ook achter die voordeur in te kunnen grijpen. Want als daar zaken gebeuren die je als maatschappij afkeurt, zou je daar ook op moeten kunnen ingrijpen.�

Bij de keten die wel bekend zijn, zullen de ouders actief worden benaderd door de politie en GGZ.
Provincie:
Tag(s):