dinsdag, 20. november 2007 - 14:56

Burgemeester De Jonge steekt vuurwerk af op basisschool

Heerenveen

Burgemeester De Jonge opende dinsdag, door het aansteken van een 'reuzenrotje', de jaarlijkse vuurwerkcampagne op OBS de Ljepper in Heerenveen. Het doel van de jaarlijkse vuurwerkcampagne is om jongeren duidelijk te maken dat er risico`s zijn aan het gebruik van vuurwerk en dat er regels zijn wanneer vuurwerk mag worden afgestoken. De vuurwerkcampagne wordt georganiseerd door Halt Noord-Nederland (locatie Friesland) in samenwerking met Politie Fryslân.

Bureau Halt geeft dit jaar 63 vuurwerklessen op scholen van het basis- en voorgezet onderwijs. In die lessen wordt duidelijk gemaakt dat in het bezit hebben van vuurwerk en vuurwerk afsteken niet eerder mag dan wettelijk is voorgeschreven.

Jongeren tussen 12 en 18 jaar die vóór 28 december in het bezit zijn van vuurwerk, het vuurwerk op de niet toegestane tijden afsteken en/of in vuurwerk handelen, kunnen door de politie worden doorverwezen naar Bureau Halt. De medewerkers van Bureau Halt hebben dan een gesprek met de jongeren over de overlast en gevaren van vuurwerk. In de meeste gevallen krijgen de jongeren een werkstraf die kan oplopen tot 20 uur. De werkstraf bestaat in principe uit het opruimen van vuurwerk kort na de jaarwisseling.

Vorig jaar heeft Bureau Halt ongeveer 90 vuurwerkzaken behandeld in Friesland
Provincie:
Tag(s):