dinsdag, 29. mei 2007 - 23:37

Burgemeester Kroon steunt Minister in strijd tegen alcohol

Urk

Burgemeester Kroon van de gemeente Urk is blij verrast met het bericht dat minster Ter Horst van Binnenlandse Zaken maatregelen voorbereidt om het alcoholgebruik onder jongeren tot 18 jaar te bestrijden. Dat de burgemeester een duidelijk alcoholmatigingsbeleid voorstaat, heeft hij de minister per brief laten weten. Burgemeester Kroon roept alle Tweede Kamer fracties per brief op de heldere voorstellen van de minister om het alcoholgebruik onder jongeren te beperken, te ondersteunen.

Als burgemeester van de gemeente Urk weet de heer Kroon hoe belangrijk het is om ook de rol van de overheid op een moedige en heldere wijze vorm te geven, dit alles ter bescherming van de jongeren. Natuurlijk is er altijd sprake van een eigen verantwoordelijkheid. Heldere en hanteerbare overheidsregels blijven echter noodzakelijk. De voorstellen van de minister zullen de gezondheid en veiligheid van jongeren zeker ten goede komen.

Concreet stelt de minister het kabinet onder andere de volgende maatregelen voor: Het vaststellen van de leeftijdsgrens voor de verkoop van alcohol op 18 jaar.

Dit is vanuit het oogpunt van volksgezondheid en ook ter bescherming van deze kwetsbare groep jongeren een moedig en noodzakelijk voorstel. Eén leeftijdsgrens bevordert de duidelijkheid.

;De strafbaarstelling van de jeugdige koper. Dit geeft de mogelijkheid aan politie en de voedsel- en warenautoriteit om adequater te kunnen optreden.

;Het in ere herstellen van de slijterij als het verkooppunt voor alcohol. De gemeente wordt hierdoor in staat gesteld om effectiever op te treden. Aan slijterijen verlenen wij vergunning en kunnen tot specifieke afspraken komen.

Burgemeester Kroon schrijft in zijn brief aan de Tweede Kamer fracties: “Er is ongetwijfeld van alles te zeggen over de moeite die het kost om dit alles in te voeren. Ook hoor ik alweer de eerste opmerkingen over de effectiviteit en de handhaving van de voorstellen. Ik laat u weten dat ik blij ben met een minister die echt iets wil doen op dit terrein, het zijn heldere voorstellen die echt zoden aan de dijk zetten. Als burgemeester roep ik u op de minister te steunen. Laat de alcohollobby het nu eens niet winnen van effectieve bestrijding van het alcoholgebruik onder jongeren�.
Provincie:
Tag(s):