vrijdag, 28. september 2007 - 18:54

Burgemeester Leers sluit coffeeshop Blue Dream

Maastricht

Burgemeester Gerd Leers van Maastricht heeft donderdag de vergunning ingetrokken van coffeeshop Blue Dream. Dit besluit is genomen op grond van een door de burgemeester ingewonnen advies bij het landelijk Bureau BIBOB.

De wet BIBOB (Bevordering Integriteitsbeoordelingen door het Openbaar Bestuur) geeft de gemeente de mogelijkheid zich te beschermen tegen het risico dat met behulp van een gemeentelijke vergunning criminele activiteiten worden gepleegd. De gemeente Maastricht heeft daartoe een beleidslijn opgesteld: “BIBOB beleidslijn vergunningen horeca- en seksinrichtingen en smart- en growshops gemeente Maastricht.�

Naar aanleiding van vermoedens op grond van processen verbaal, veroordelingen en overtredingen van de vergunningcriteria zoals een te grote handelsvoorraad, heeft burgemeester Leers besloten om de aan de coffeeshop ‘Blue Dream’ verleende vergunning aan een zogenaamd BIBOB-onderzoek te onderwerpen.

In augustus van dit jaar is door het landelijk bureau BIBOB advies uitgebracht. De bevindingen van het Bureau bevestigden dat er sprake is van een ernstige mate van gevaar dat de vergunning mede zal worden gebruikt om strafbare feiten te plegen. De vergunninghouder is in de gelegenheid gesteld zijn zienswijze kenbaar te maken. Deze zienswijzen waren niet van dusdanige aard dat ze het advies van het bureau BIBOB weerlegden. Burgemeester Leers besloot daarop om de vergunning in te trekken.
Provincie:
Tag(s):