donderdag, 4. oktober 2007 - 16:01

Burgemeester Niederer coacht minderjarige broertjes

Weert

Burgemeester Jacques Niederer van Weert gaat het komende halfjaar twee jongeren coachen die behoren tot de zogeheten risicojeugd in de regio Weert. Het gaat om twee minderjarige broertjes, zo meldt de gemeente. De burgemeester wil zo ervaren hoe het is jongeren te coachen die in een probleemsituatie verkeren. Zij lopen immers een groter risico in aanraking te komen met politie en justitie.

Het terugdringen van de jeugdcriminaliteit is speerpunt van beleid voor de gemeenten, de politie en het Openbaar Ministerie in de politieregio Limburg-Noord. Een van de actiepunten is een vroegtijdige persoonsgerichte benadering om te voorkomen dat risicojongeren in de criminaliteit belanden. De begeleiding wordt gecoördineerd door de Veiligheidshuizen van Noord- en Midden-Limburg.

De burgemeesters in deze regio hebben afgesproken dat zij ieder gedurende een half jaar een risicojongere uit de eigen gemeente coachen. Zij richten zich daarbij op jongeren die het criminele pad dreigen op te gaan en bij wie met het juiste duwtje in de rug mogelijk kan worden voorkomen dat zij een meer- of veelpleger worden.

‘Ik wil van deze jongeren weten hoe zij hun toekomstperspectief zien. Ik hoop ze te stimuleren daarover na te denken, zodat het tij vroegtijdig kan worden gekeerd’, aldus burgemeester Niederer.

De burgemeesters kunnen zo ervaren wat de persoonsgerichte benadering van jongeren vraagt, welke hulpverlening kan worden ingezet en wat ouders en school kunnen betekenen. Maar ook hoe de samenwerking van de verschillende instanties verloopt.

De ervaringen die de burgemeesters tijdens deze coaching opdoen, worden gebruikt om nog beter inhoud te geven aan het voorkomen van jeugdcriminaliteit.
Provincie:
Tag(s):