maandag, 25. juni 2007 - 14:17

Burgemeester ontvangt Duivense veteranen

Duiven

Op vrijdag 29 juni aanstaande om 10.00 uur ontvangt burgemeester H.J. Zomerdijk - ter gelegenheid van de landelijke Veteranendag - een groot aantal Duivense veteranen in het gemeentehuis in Duiven. Volgens het Veteraneninstituut zijn er in Duiven 187 oorlogsveteranen in verschillende leeftijdscategoriën.

Voor de veteranendag hebben zich 68 veteranen aangemeld. Met de ontvangst wil de gemeente Duiven waardering en respect uitspreken voor alle Duivense veteranen die tijdens de Tweede Wereldoorlog en voormalig Nederlands-Indië en bij tal van (vredes)missies in het buitenland het Koninkrijk der Nederlanden hebben gediend.

Het hoofddoel van de landelijke Veteranendag is om bekendheid met en waardering en erkenning voor de oude en jonge veteranen te bewerkstelligen. De gemeente hecht veel waarde aan de ontvangst van deze veteranen, omdat zij een bijdrage hebben geleverd aan de verdediging en bescherming van de belangen van ons Koninkrijk en aan de handhaving en bevordering van de internationale rechtsorde. Dat verdient respect en erkenning.

Uit de opkomst van vorig jaar en de enthousiaste reacties daarbij, is gebleken dat de behoefte hieraan bij de veteranen groot is. Daarom besteedt de gemeente Duiven daar dit jaar opnieuw aandacht aan, niet alleen met de bijeenkomst van vrijdag, maar ook door de huis-aan-huis-verspreiding van een speciale Veteranenkrant, getiteld “Verhalen van Veteranen�.

Als eerbetoon aan wijlen Zijne Koninklijke Hoogheid Prins Bernhard is door het Kabinet besloten de Nederlandse Veteranendag jaarlijks op 29 juni, de geboortedag van de prins, te houden. Een grote manifestatie in Den Haag is daarvan het belangrijkste onderdeel.

De Duivense veteranen worden om ongeveer 10.00 uur ontvangen in de hal van het gemeentehuis. Vanaf 10.30 uur volgen korte toespraken van de burgemeester en twee veteranen. Uiteraard zal er worden stil gestaan bij de onlangs in Afghanistan gesneuvelde Duivense militair Jos Leunissen. Na de toespraken is er tot ongeveer 11.30 uur nog gelegenheid om gezellig samen te zijn en na te praten.
Provincie:
Tag(s):