zondag, 21. oktober 2007 - 20:59

Burgemeester van Assen is af en toe de weg kwijt

Assen

Bijna vier maanden is hij nu in Assen aan de slag en hij begint al te aarden. Het huis in Tijnje is verkocht, begin volgend jaar verwacht hij in Assen te komen wonen, “we hebben al aantrekkelijke huizen gezien maar nog niet beslist� aldus burgemeester Heldoorn

De verschillen tussen Opsterland, zijn vorige standplaats en Assen zijn in veel opzichten groot. “Ik vraag me af of de Assenaren zich wel altijd realiseren hoe royaal ze hier bediend worden�. En dat in een stad die geen zogeheten achterstandswijken kent, die er prachtig bijligt en met een historisch centrum dat ruim ingeklemd is in het groen.
Een gesprek met Heldoorn leert dat hij de periode van voorzichtig wennen feitelijk al voorbij is: de burgemeester is duidelijk al trots op “zijn� stad.

Zijn eerste maanden zijn voornamelijk besteed aan het kennismaken met organisaties, instellingen, mensen die er toe doen. Zowel in- als extern. In overall is hij aan ’t werk geweest bij de dienst stadsbeheer, onder begeleiding heeft hij per fiets de stad verkend, vanuit een hoogwerker bij de brandweer de spuit gehanteerd en op de golfbaan de afslag gegeven van het jaarlijkse door de gemeente georganiseerde toernooi voor relaties. Hij heeft werkbezoeken gebracht aan de Jozefkerk, de GGZ, het Drenthe College, de plaatselijke hockeyvereniging en het landgoed Overcingel om maar een paar willekeurige activiteiten uit de veel langere lijst te noemen.

Verder heeft hij de 65.000e (piepjonge)inwoner verwelkomd, de overdracht van het schoolbataljon in de kazerne bijgewoond, de aftrap van de HBO Sensortechnologie Hanzehogeschool gegeven en in Finland het succesvolle Drentse project workprofiler gepromoot. En nog veel meer.

“Ik ben overal zonder meer hartelijk ontvangen en heb nog weinig gemerkt van wat me van meer kanten over de Drenten is verteld als zouden die zaken langer achter de kiezen houden. Wel komt het me voor dat Drenten zich in bestuurlijke discussies wat pragmatischer opstellen dan in Friesland, waar discussies veel sneller een principieel karakter krijgen. Ook de onderlinge verhoudingen tussen de diverse gemeenten en met de provincie is soepeler dan in Friesland en dat werkt moet ik zeggen een stuk prettiger�.

Assen is de snelst groeiende stad van het Noorden, heeft geen wijken die achterstallig onderhoud vereisen terwijl de woningvoorraad er prima bij ligt. “Het is me echt opgevallen bij het verkennen van de stad dat alles er hier zo mooi en verzorgd bijligt. Het groene karakter van het centrum is ook doorgevoerd in de wijken�. Ook op terreinen als bijvoorbeeld dat van het welzijnswerk hebben we de zaken goed voor elkaar. “Een stad als Zwolle die twee keer zo groot is heeft half zoveel opbouw/jongerenwerkers als Assen. Dat zegt wel wat. Wat me ook echt opvalt is dat hier financieel veel kan: verzoeken van organisaties, clubs, verenigingen om financiële steun voor een festiviteit of ander maatschappelijk doel worden vaak beloond. In Opsterland was daar geen sprake van, daar was gewoon geen geld voor. En ik vraag me af of Assenaren zich hun riante positie wel realiseren.

Waar hij wel moeite mee heeft -en hij is vast niet de enige- is met de vele wegopbrekingen en omleidingsroutes waar vooral het gemotoriseerde verkeerslegioen momenteel mee kampt. En dan rijd ik op goed geluk maar een eindje rond, in de hoop dat m’n tomtom de goeie weg wel weer oppikt om uiteindelijk weer uit te komen op hetzelfde punt waar ik ’t niet meer wist. Tja, op die manier ben ik al wel een paar keer de weg helemaal kwijt geweest�.

Het burgemeesterschap van Assen past hem als een jas-op-maat, al zou hij liever wat minder vergaderen om meer tijd te hebben voor de contacten met mensen. Bezoeken aan honderdjarigen, feliciteren met (huwelijks)verjaardagen, het bezoeken van een optreden van de Stienstra band zijn van die voorbeelden van activiteiten waar zijn hart ligt.
Ook contacten met ontevreden burgers gaat hij bepaald niet uit de weg. Boze burgers, die aan de balie of telefonisch te kennen geven dat ze de burgemeester willen spreken staat hij graag te woord. “In het gemeentehuis van Opsterland kon ik vanuit mijn werkkamer horen als boze burgers amok maakten. Dan ging ik er altijd meteen naar toe. Want dat is mijn mentaliteit: gewoon erop af!�
Provincie:
Tag(s):