woensdag, 20. juni 2007 - 11:05

Burgemeesters 'adopteren' probleemjongeren

Venlo

De burgemeesters van Noord- en Midden-Limburg willen in hun gemeente een probleemjongere ‘adopteren’. Door deze persoonlijke betrokkenheid en bemoeienis willen ze een aanjager en regisseur kunnen zijn om jongeren die dreigen te ontsporen een reële kans te geven. Dit is vorige week door de burgemeesters besloten op een conferentie met de politie en het Openbaar Ministerie (OM).

Tijdens de conferentie werd onder meer gesproken over een meer regionale aanpak van problemen op het gebied van veiligheid. Speerpunten zijn in dit verband wijkgericht werken en jeugd. Zo zou er voor de wijkgericht aanpak één wijkagent per 5000 inwoners beschikbaar moeten zijn. Het OM verankert de wijkgerichte aanpak in haar beleid en wijst daar een Officier van Justitie voor aan.

Door de persoonlijke ‘adoptie’ van een afglijdende jongere hopen de burgemeesters meer zicht te krijgen op hoe de hulpverlenende instanties, maar ook de school, het jeugdwerk, de sportvereniging, ouders en anderen in deze situaties kunnen helpen. De persoonlijke bemoeienis van de burgemeester kan net dat duwtje in de rug zijn om iets meer te doen om dit soort jongeren weer op het rechte pad te krijgen. Uiteindelijk moet de ‘adoptie’ leiden tot meer inzicht in hoe de gemeente meer structureel de regie kan pakken in het voorkomen van maatschappelijke drop-outs.

Het gaat om jongeren tussen de 15 en 25 jaar, die niet of nauwelijks naar school gaan, geen werk hebben, veel drinken of (gok)verslaafd zijn, rondhangen en overlast veroorzaken, zonder een duidelijk perspectief op verbetering. Vroeg of laat, is de verwachting, komen deze jongeren met politie en justitie in aanraking en zal met een strafblad de neergaande spiraal nog moeilijker doorbroken kunnen worden.

De burgemeesters kwamen tot de conclusie dat ze meer regie willen hebben om ontsporingen te voorkomen. Er is vaak een persoonsgerichte aanpak nodig, waarin niet alleen repressie, maar juist preventie en ook nazorg een plaats krijgen.
Provincie:
Tag(s):