vrijdag, 22. juni 2007 - 11:12

Burgemeesters praten over respect met leerlingen

Maastricht

Komend najaar gaan de burgemeesters van Zuid-Limburg collectief terug naar de schoolbanken. Niet om hun eigen kennis op te frissen, maar om met leerlingen van groep 7 en 8 van de lagere scholen in de regio in gesprek te gaan over de betekenis van het woord ‘respect’. Dat gebeurt bij gelegenheid van de landelijke ‘Dag van Respect’ op 15 november van dit jaar.

Vooruitlopend op hun optreden voor de klas gaan de burgemeesters de scholen in Zuid-Limburg benaderen om hen over te halen deel te nemen aan een brede discussie over het thema ‘respect. De scholen moeten hun leerlingen de komende maanden stimuleren om te praten over het belang van het onderwerp en worden gevraagd om de kinderen er een werkstuk over te laten maken. Dat kan een tekening zijn, of een gedicht. De mooiste werkstukken worden straks tentoongesteld. De brieven naar de scholen gaan volgende week de deur uit. Dat is vanochtend besloten tijdens de in Margraten gehouden vergadering van het Regionaal Veiligheidscollege.

Volgens de burgemeesters, die de verantwoordelijkheid dragen voor de veiligheid in hun gemeente, begint veiligheid met respect. Naar eigen zeggen ervaren de burgemeesters dagelijks dat mensen elkaar niet meer de ruimte geven om ‘anders’ te zijn, of er afwijkende opvattingen op na te houden. Zo ontstaat onverdraagzaamheid. Uiteindelijk kan dat leiden tot onveilige situaties in de maatschappij.

De burgemeesters hopen met hun gastcolleges te bereiken, dat er een dialoog op gang komt tussen de kinderen onderling en ook tussen de kinderen en hun ouders thuis over het begrip ‘respect’. Burgemeester Mirjam Clermonts van Onderbanken, die samen met haar collega’s Armand Creemers van Beek en Reg van Loo van Vaals de kar trekt namens de bestuurders in Zuid-Limburg, is laaiend enthousiast over het initiatief van het Regionale Veiligheidscollege. ‘Respect is een onderdeel van onszelf, van de manier waarop we in het leven staan en met anderen omgaan’, zegt ze. ‘We verwijten de ander zo vaak dat we geen respect krijgen, maar we kunnen ook eens de hand in eigen boezem steken. Als we dat durven, zijn we al een heel eind op weg. Daar willen we het met de kinderen over gaan hebben. Ik weet zeker dat daar verrassende dingen uitkomen’.

Clermonts en haar collega’s gaan op 15 november op de scholen een inleiding houden over het thema ‘Veiligheid begint met respect’. Omdat er in Zuid-Limburg meer scholen dan burgemeesters zijn, hebben ook de bazen van de politie, de brandweer en het Openbaar Ministerie zich bereid verklaard om voor de klas te gaan staan. Ter voorbereiding op de ‘Dag van Respect’ ontvangen de scholen die willen meedoen een lespakket en lesbrieven, zodat ze meteen aan het begin van het nieuwe schooljaar met het thema aan de slag kunnen.
Provincie:
Tag(s):