vrijdag, 13. juli 2007 - 16:57

Burgers kunnen stemmen via internet tijdens waterschaps-verkiezingen

Den Haag

Nederlanders kunnen voor de eerstvolgende waterschapsverkiezingen in november 2008 zowel stemmen per brief als via internet. Het stemmen per internet is voor het eerst landelijk mogelijk na een succesvolle proef in 2004 bij het Hoogheemraadschap Rijnland.

Dat is één van de punten van het waterschapsbesluit waar de ministerraad mee heeft ingestemd. Het waterschapsbesluit is een uitwerking van de nieuwe Waterschapswet die afgelopen mei is aangenomen door de Eerste Kamer.

De eerstvolgende waterschapsverkiezingen zullen in het hele land tegelijk in november 2008 plaatsvinden. Verenigingen of stichtingen die een lijst willen indienen voor de verkiezingen kunnen zich tot begin juli bij het waterschap laten registreren. Zij hebben dan tot half september 2008 de tijd een kandidatenlijst in te dienen van maximaal 20 personen. Het bestuur dat via de verkiezingen wordt gekozen treedt aan in de eerste week van januari 2009. Waterschapsverkiezingen vinden vervolgens iedere vier jaar plaats.

In de nieuwe waterschapswet is de maximale grootte van de waterschapsbesturen bepaald. Het bestuur mag uit hoogstens 30 leden bestaan, waarbij zeven tot negen zetels gereserveerd zijn voor personen uit specifieke categorieën: bedrijven, landbouw en natuurbeheerders. Voor deze zetels worden kandidaten op voordracht van de belangengroepen benoemd. Voor de overige zetels zal door de ingezetenen van het waterschap gestemd kunnen worden. Het bestaande personenstelsel wordt afgeschaft en vervangen door een lijstenstelsel.

De ministerraad heeft ermee ingestemd dat het ontwerpbesluit voor advies aan de Raad van State zal worden gezonden. De tekst van het besluit wordt openbaar bij publicatie in het Staatsblad. Naar verwachting zal het besluit eind 2007 in werking treden.
Categorie:
Tag(s):