donderdag, 9. augustus 2007 - 13:41

Burgerslachtoffers Nederlands-Indië krijgen eigen plaquette

Nijmegen

Loco-burgemeester Paul Depla onthult op 14 augustus op de Gedeputeerdenplaats van het stadhuis een plaquette om het leed van burgers in Nederlands-Indië tijdens de Tweede Wereldoorlog en de aansluitende periode tot 1949 te herdenken.

Het Platform Indische Organisaties Nijmegen en Omstreken (PION) biedt deze plaquette aan aan de gemeente Nijmegen. De tekst op de plaquette luidt: ‘Een geschiedenis vermengd met tranen. Voor allen. Nederlands-Indië, 1941-1945, 1945-1949.’ Doel is de Nijmegenaren met een Indische achtergrond een plek te geven om stil te staan bij het leed tijdens en na de Tweede Wereldoorlog.

Op de Gedeputeerdenplaats is al een plaquette aanwezig voor gevallen Nijmeegse Indië-veteranen, maar de Indische gemeenschap heeft behoefte aan een gedenksteen voor burgerslachtoffers, waarin ook de Tweede Wereldoorlog-fase verdisconteerd is.

PION verwoordt het als volgt: “De Indische-Nederlanders danken hun identiteit aan de periode '41 - '49. De Tweede Wereldoorlog was daarvan het begin. In '45 echter ontstond er tijdens de Bersiapperiode opnieuw strijd waarin 50.000 Nederlanders voor de tweede keer in interneringskampen terecht kwamen. Er ontstond een gedesoriënteerdheid die het leed verergerde. Het einde daarvan was de terugkeer van de Indische Nederlander naar een onbekend vaderland.

Voor de verwerking van traumata is het voor allen die in die periode in de ellende hebben gezeten, ongeacht hun nationaliteit en ongeacht de groep die als vijand werd gezien, van belang dat even bij dat leed wordt stilgestaan. De geïnterneerde met zijn kampverleden, maar ook de Nederlandse soldaat.�

De plaquette wordt onthuld tijdens een gezamenlijke herdenking van PION en de Nijmeegse Indië-veteranen op 14 augustus, de avond voor de viering van het einde van de tweede wereldoorlog in Nederlands-Indië. De gemeente stelt hiervoor de Raadzaal ter beschikking.

Kunstenares Joyce Bloem heeft verder voor PION een herinnering aan de oorlogsperiode vormgegeven in een vijfhoek. Dit wordt een mobiel herinneringsmonument.
Provincie:
Tag(s):