donderdag, 11. oktober 2007 - 17:31

'Busritje gaat slechts 50 cent kosten'

Breda

De regio Breda is door Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant voorgedragen voor de pilot goedkoop busvervoer van de provincie. Reizigers op de streekbuslijnen tussen Breda en de gemeenten Oosterhout, Moerdijk, Geertruidenberg en Drimmelen betalen dan een vast tarief van € 0,50 per rit.

Goedkoop openbaar vervoer sluit aan bij het beleid van de gemeenten in de regio Breda. Daarom is het verheugend dat de provincie de regio Breda heeft voorgedragen voor de pilot. Want deze draagt bij aan een schonere lucht, een betere bereikbaarheid van de deelnemende gemeenten en een vermindering van files. De deelnemende gemeenten investeren daarnaast in de reconstructie van verschillende kruispunten om de doorstroming van het busverkeer te verbeteren. Ook komen er sterhaltes voor het hoogwaardig openbaar busvervoer (HOV) en stimuleren de gemeenten het fietsgebruik.

Naast de regio Breda zijn de gemeenten ’s Hertogenbosch en Tilburg gekozen uit 12 gemeenten en regio’s die zich voor de uitvoering van deze proefprojecten hebben aangemeld.
Provincie:
Tag(s):