woensdag, 15. augustus 2007 - 20:52

B&W wil energiezuinigere woningen

Het college van B&W wil een belangrijk deel van de sociale huurwoningvoorraad in Groningen energiezuiniger te maken. Daarvoor gaan ze in overleg met de Groninger woningcorporaties en wil ze bewerkstelligen dat verhuurders investeringen in energiebesparende maatregelen kunnen doorberekenen aan huurders. Door de daling van de energielasten zijn de huurders – ondanks de doorberekening van de investering – toch voordeliger uit. De woonlasten dalen, woningen worden energiezuiniger en de CO2 uitstoot daalt.

Dit laat het college weten naar aanleiding van een motie van de gemeenteraad waarin verzocht werd bij het ministerie van VROM te bepleiten voor een energieaftrek van de rekenhuur voor huurtoeslag. Het college wil het in Apeldoorn ontwikkelde model ook in Groningen inzetten en heeft overleg met het ministerie van VROM.

Met ondersteuning van SenterNovem, een uitvoeringsorganisatie van het ministerie van VROM, wordt met de corporaties overlegd hoe de bestaande woningvoorraad energiezuiniger gemaakt kan worden. De inzet van het Apeldoornse Model wordt daarbij onontbeerlijk geacht.
Provincie:
Tag(s):