vrijdag, 13. juli 2007 - 9:41

B&W willen schonere stadsbussen

Groningen

Schonere en energiezuiniger stadsbussen. Die wil het stadsbestuur om de lucht in Groningen schoner te maken. De luchtkwaliteit in de stad is tegen de verwachting in niet verbeterd. Dat blijkt uit een rapport van de milieudienst over luchtkwaliteit in 2006. De verwachting was dat door schonere auto’s de lucht schoner zou zijn dan in 2005. Maar hogere emissies door het toegenomen verkeer hebben die winst teniet gedaan.

Het stationsgebied springt er negatief uit. Daar is meer stikstofdioxide dan de regels toelaten. In totaal is op 1,8 kilometer weg in stad de uitstoot van schadelijke stoffen te hoog. Om de lucht in het stationsgebied en elders in de stad schoner te maken, wil het college van B & W schonere en energiezuiniger bussen. Het stadsbestuur neemt deze wens mee in de nieuwe aanbesteding voor het busvervoer in december 2008. Dat betekent dat er straks aardgasbussen, hybride bussen of moderne dieselbussen in de stad rijden.

De luchtkwaliteit in Groningen is in vergelijking met andere grote steden goed. Dat komt onder meer door het ruimtelijke en verkeersbeleid van de afgelopen jaren, aldus het college dat van Groningen de duurzaamste stad van Nederland wil maken. In 2003 werden de normen nog op veel Groningse wegen overschreden. Eén van de oorzaken was lange periodes met warm, droog en windstil weer. Meer normale weersomstandigheden verbeterde de situatie in 2004 en 2005. “Dat kwam door minder verkeer maar ook door het P&R-beleid van de gemeente Groningen�, zegt milieuwethouder Jannie Visscher.
Provincie:
Tag(s):