woensdag, 5. september 2007 - 9:56

Cameratoezicht Barneveld

Barneveld

In het centrum van Barneveld wordt veel overlast ervaren van vernielingen en horecagerelateerde incidenten. De burgemeester laat daarom camera's plaatsen ter ondersteuning van de politie-surveillance.

Binnen de gemeente Barneveld is er sprake van een goede samenwerking met politie, de wijkplatforms en de winkeliersvereniging. Met elkaar wordt gekeken naar de leefbaarheid en veiligheid in de directe woonomgeving. Cameratoezicht is een vorm van toezicht die de gemeente Barneveld in toenemende mate naast een mix van andere maatregelen inzet om de veiligheid en leefbaarheid te bevorderen.

In gemeente Barneveld beschikken diverse locaties over de voorzieningen tot cameratoezicht. Het gaat om de volgende locaties:

- gevel Nairac museum met toezicht op het Torenplein, de Brouwerstraat en een deel van de Langstraat

- gevel Heiko's café met toezicht op de Groen van prinstererlaan, de Nieuwe Markt en het Stationsplein.

- in de directe omgeving van het NS Station met toezicht op de omgeving van het NS station.

In de nabije toekomst wordt het aantal locaties met cameratoezicht uitgebreid voor zover dat nodig is.

De verwachting is dat de overlast, na het operationeel zijn van de camerasystemen, op de genoemde locaties zal afnemen en dat dit ook te merken zal zijn aan het aantal incidentmeldingen. Al naar gelang de behoefte kunnen de camera's tussen de diverse locaties afgewisseld worden, zodat het toezicht geoptimaliseerd kan worden op basis van plaats en tijd.

Iedere dag, zeven dagen per week tussen 22.00 en 06.00 uur worden de beelden van de camera's live uitgekeken en bediend vanuit de meldkamer. Indien noodzakelijk, is direct contact tussen de meldkamer en de politie, zodat snel actie kan worden ondernomen.

Op andere tijdstippen zullen de beelden maximaal zeven dagen worden opgeslagen. De politie heeft te allen tijde de mogelijkheid om deze beelden op te vragen. Het camerasysteem is zo ingericht dat bij camera-waarnemingen van bijvoorbeeld groepen of het stoppen van een auto, de beelden direct en automatisch getoond worden in de meldkamer.

De gemeente Barneveld streeft een veilige en prettige leef- en werkomgeving na. Op plaatsen, waar continu toezicht niet mogelijk is, zorgen camera's voor voldoende ondersteuning en dragen camera's bij aan het waarborgen van een veilige omgeving.
Provincie:
Tag(s):