dinsdag, 22. mei 2007 - 8:39

Campagne Huiselijk geweld van start gegaan

Alkmaar

Vandaag is de regionale campagne Huiselijk Geweld van start gegaan in de regio’s Noord Kennemerland, Kop van Noord Holland Noord en West-Friesland.

Deze regionale campagne sluit aan op de landelijke campagne die door het Ministerie van Justitie van half april tot eind mei wordt ingezet. Volgens de wethouder, van Veen moet huiselijk geweld uit de taboesfeer gehaald worden.

Tijdens de startbijeenkomst is door wethouder Wim van Veen de Abri poster onthuld die de komende twee weken in de drie regio’s hangt. De voorlichtingsmiddelen in deze campagne worden gefaseerd ingezet. De eerste fase start met een intensieve Abri poster inzet en busposters in stads- en regiobussen.

Gelijktijdig wordt een serie artikelen aangeboden aan de lokale en regionale media. Enkele weken later volgt verspreiding van voorlichtingsmateriaal aan professionals. Zij vormen een belangrijke schakel bij her- en erkenning van geweld in huiselijke kring.

De landelijke campagne richt zich op bekendmaken van één centraal telefoonnummer en een website: 0900 – 1 26 26 26, www.steunpunthuiselijkgeweld.nl .

Voor de regionale campagne wordt gebruik gemaakt van middelen die in opdracht van het Ministerie van Justitie zijn ontwikkeld. Daarnaast wordt een serie artikelen geschreven om het onderwerp vanuit diverse invalshoeken te belichten.

Bestuurders in de drie regio’s van Noord-Holland Noord onderschrijven het belang van deze campagne. Er is voor deze campagne een samenwerking gestart waardoor de campagne ook wordt uitgerold in de Kop van Noord-Holland Noord en West-Friesland. Deze brede opzet vergroot de ‘contact’ kans aanzienlijk.
Provincie:
Tag(s):