vrijdag, 19. oktober 2007 - 15:35

Campagne rond autoverlichting

Den Haag

ANWB, BOVAG, Philips, RAI Vereniging, Veilig Verkeer Nederland en het Ministerie van Verkeer en Waterstaat starten vanaf 27 oktober samen een grootschalige nationale campagne rond autoverlichting. Doel is het verlagen van het aantal auto’s dat rondrijdt met defecte of verkeerd afgestelde verlichting. De slogan van de campagne luidt: ‘Goed Licht Beter Zicht’.

De betrokken organisaties zijn ervan overtuigd dat veel verkeersongevallen kunnen worden voorkomen door weggebruikers bewuster te maken van het belang van goede verlichting en het tijdig controleren en (laten) repareren van hun lampen. Goede verlichting zorgt ervoor dat je onderweg beter kunt zien maar ook dat je beter wordt gezien. RDW, Centraal Beheer Achmea, Polaroid Eyewear, Valeo, Q-Park en De Garage hebben zich bij het initiatief aangesloten en ondersteunen de campagne intensief.


November is in het kader van de campagne uitgeroepen tot Nationale Autoverlichtingsmaand. Vanaf
27 oktober kunnen automobilisten een maand lang gratis hun verlichting laten controleren bij ruim 6.000 BOVAG-autobedrijven in heel Nederland. Op 27 oktober, de dag dat de wintertijd in gaat, kan rijdend Nederland ook terecht bij de ANWB-Wegenwachtstations en Q-park parkeergarages die vanaf 23 oktober vermeld staan op www.goedlichtbeterzicht.nl.

De extra controles zijn hoog nodig want 35% van de ondervraagde automobilisten geeft aan de eigen verlichting niet of nauwelijks zelf te checken. Een slechte zaak, want uit ANWB-onderzoek blijkt dat 60% van de automobilisten aangeeft dat eigen controle toch de belangrijkste manier is om te ontdekken of de verlichting werkt. Met de gratis controles hopen de organisaties de staat van de verlichting te upgraden. En mensen bewuster te maken van het belang van regelmatige controle van de autoverlichting. De zes organisaties stellen dat de autoverlichting minimaal één keer per maand zou moeten worden gecontroleerd.

Verkeersveiligheid is een beleidsspeerpunt van zowel ANWB, BOVAG, Philips, RAI Vereniging, Veilig Verkeer Nederland als het Ministerie van Verkeer en Waterstaat. De organisaties menen dat er op dit vlak rond autoverlichting nog veel kan worden bereikt. In 2006 reed 28,5% van de auto’s met onjuist afgestelde koplampen rond en 15,4% had één of meer defecte lampen. Onjuiste verlichting staat volgens het Korps Landelijke Politiediensten (KLPD) op een vierde plaats in de Top 10 van ergernissen van weggebruikers. Tot op heden is er niet bekend hoeveel ongevallen echt volledig zijn toe te schrijven aan ondeugdelijke verlichting. Er kunnen meerdere factoren een rol spelen bij een ongeval. Wat wel vaststaat is dat 42% van de 817 mensen die in ons land in 2005 overleden door een verkeersongeval en 38% van de 17.680 ziekenhuisgewonden toe te schrijven zijn aan ongevallen die plaatsvonden tussen 18.00 uur ’s avonds en 06.00 uur ’s ochtends (bron: ministerie van V&W). Juist de periode van de dag dat de kans op slecht zicht en dus het belang van goede verlichting het grootst zijn vanwege de overgang naar avond en nacht en mogelijke vermoeidheid.

Het is voor het eerst in Nederland dat er op een dergelijk grote schaal campagne wordt gevoerd ter bevordering van juiste autoverlichting en daarmee de verkeersveiligheid. De campagne loopt in principe drie jaar. Communicatiemiddelen die worden ingezet om zoveel mogelijk mensen te bereiken zijn onder andere: de grote attentieborden langs de snelwegen en provinciale wegen, de eigen media van alle betrokken partijen, landelijke en regionale advertenties, posters en folders. www.goedlichtbeterzicht.nl fungeert als de centrale campagnesite.
Categorie:
Tag(s):