zaterdag, 8. september 2007 - 11:19

Campings Oost-Nederland lijden onder wisselvallig zomerweer

Overijssel

Bijna de helft (49%) van de campingeigenaars is ontevreden over het afgelopen zomerseizoen. Dit blijkt uit de Monitor Toeristische Bedrijven van het Gelders Overijssels Bureau voor Toerisme (GOBT). Daarentegen is ongeveer 80% van de hotels en bungalowparken in Oost Nederland tevreden over de afgelopen zomer. Ook de dagrecreatieve ondernemers zijn overwegend (85%) positief. Dit heeft de Provincie Overijssel bekendgemaakt.

Bij de bungalowparken lag de gemiddelde bezettingsgraad in de zomermaanden ongeveer gelijk met vorig jaar (88%). De bezettingsgraad bij de hotels (70%) was in deze periode hoger dan vorige zomer (64%). Bij de campings lag de gemiddelde bezettingsgraad deze zomer aanzienlijk lager (62%) dan in 2006 (71%). Voor de dagrecreatieve ondernemers was 2007 duidelijk beter dan 2006. Van deze groep is 85% positief over juli en augustus, in 2006 was dit slechts 55%.

Redenen
Bedrijven met een hogere omzet geven als belangrijkste redenen voor de stijging: de toename van het aantal gasten of bezoekers, extra promotie-inspanningen en de aantrekkende econo­mie. Het weer wordt door de campings genoemd als belangrijkste reden voor de lagere omzet, maar de dagrecreatieve bedrijven noemen het weer juist als reden voor de hogere omzet.

Verwachtingen najaar
Zowel de verblijfsrecreatieve als de dagrecreatieve bedrijven zijn in het algemeen positief over het komende najaar. Ruim 80% van de accommodatieverschaffers en alle ondervraagde dag­recreatieve ondernemers verwachten komend najaar minstens zoveel gasten of bezoekers als vorig jaar.

Belangrijkste redenen voor de verwachtingen van de verblijfsrecreatieve bedrijven zijn het aantal reserveringen, de verwachte toename van het aantal zakelijke gasten (hotels) en de aantrekkende economie. De dagrecreatieve bedrijven rekenen op de positieve gevolgen van een nieuwe attractie of tentoonstelling, de toegenomen promotie-inspanningen en de gegenereerde publiciteit.

Het onderzoek
De Monitor Toeristische Bedrijven wordt drie keer per jaar uitgevoerd door het GOBT. Doel van het onderzoek is inzicht krijgen in de ontwikkeling van het toeristische jaar en de ver­wachtingen van het toeristische bedrijfsleven in beide provincies. De derde meting vindt altijd aan het eind van het hoogseizoen plaats.

In totaal zijn tijdens deze meting 130 bedrijven ondervraagd – via de e-mail of telefonisch - waarvan 79 in Gelderland en 51 in Overijssel. Het bedrijvenpanel is benaderd in de periode van 27 augustus tot en met 3 september. De uit­komsten van het onderzoek zijn gratis te downloaden via www.gobt.nl (kennis & onderzoek - rapporten & publicaties).
Provincie:
Tag(s):