dinsdag, 28. augustus 2007 - 11:48

CDA kamerleden in gesprek met burgemeester Jorritsma over groei Almere

Almere

Drie kamerleden van het CDA hebben maandag 27 augustus een bezoek gebracht aan Almere om te praten over de groeiopgave van de polderstad. De kamerleden Ruud van Heugten, Maarten Haverkamp en Ger Koopmans werden door burgemeester Annemarie Jorritsma en wethouder Adri Duijvestein ontvangen. Eén van de gespreksonderwerpen was de verkeersproblematiek rondom Almere, nu een extra actueel onderwerp door de stremmingen bij de Hollandse Brug.

Wethouder Duijvestein benadrukte dat de stad niet met 60.000 inwoners kan groeien als er geen duidelijk commitment komt van de Rijksoverheid. "Als we straks een procescontract tekenen met Den Haag, is dat een huwelijk onder huwelijkse voorwaarden", alsdus de wethouder die vindt dat Den Haag en Almere een gezamenllijke verantwoorlijkheid voor de groei van Almere hebben. Duijvestein gaf te kennen dat er nu ook een duidelijke beslissing moet vallen over de verbreding van de A9, de Gaasperdammerweg. Deze verbreding alleen is onvoldoende, daarom werd ook gesproken over een tweede brugverbinding en de tunnel langs het Naardermeer, de directe verbinding A6-A9. De milieuorganisaties zijn tegen deze tunnel, maar het CDA "wil de tunnel weer op de agenda zetten", zo liet kamerlid Koopmans weten. Burgemeester Jorritsma benadrukte dat groei ook betekent dat er voldoende voorzieningen moeten zijn en dat bij het financieren hiervan naar de toekomst moet worden gekeken. Zoals bijvoorbeeld het Flevoziekenhuis dat gereed gemaakt wordt voor een stad met 250.000 inwoners.
Ook veiligheid stond op de agenda en de burgemeester brak bij de kamerleden alvast een lans voor het behoud en de uitbreiding van de politie. Enkele jaren geleden was Flevoland nog aangewezen als groeiregio, nu moet er landelijk 100 miljoen bezuinigd worden. Almere en Flevoland moeten dus geld inleveren, terwijl Krimpregio's als Gooi- en Vechtstreek en Amterdam-Amstelland 80 miljoen krijgen om kleiner te worden. En dat wil de burgemeester graag op de politieke agenda zien. Wethouder Adri Duijvenstein sprak namens het college dan ook vertrouwen uit in de toekomst, maar wil wel dat Den Haag met harde en duidelijke toezeggingen komt. Met die boodschap vertrokken de kamerleden weer naar de residentie.
Provincie:
Tag(s):