donderdag, 20. september 2007 - 13:07

CDA wil één Europees engergielabel voor schone auto's

Den Haag

Europa moet één berekeningsmethode invoeren voor de toekenning van energielabels aan nieuwe auto´s vindt Corien Wortmann van het CDA.
Het valt volgens haar niet uit te leggen dat exact dezelfde auto in het ene land zuinig zou zijn en je geld toe krijgt bij aankoop, terwijl je in een ander land fors moet bijbetalen omdat de auto daar als te vervuilend te boek staat. CDA-Europarlementariër Corien Wortmann (transportbeleid) heeft hierover schriftelijke vragen gesteld aan de Europese Commissie.

Wortmann: 'Eén Europees energielabel zou veel verwarring bij de consument kunnen voorkomen en een impuls kunnen geven aan schoner rijden.'

Hoewel de classificatie in zeven categorieën (van klasse A tot en met klasse G) in iedere EU-lidstaat gelijk is, verschilt de manier van toekenning ervan per EU-lidstaat. De labels geven aan hoe zuinig een auto is, van label A (zeer zuinig) tot label G (zeer vervuilend). Er wordt daarbij gekeken naar CO2-uitstoot en brandstofverbruik. In Europa zijn er momenteel maar liefst 13 verschillende manieren waarop de zuinigheid wordt berekend en daardoor kan het gebeuren dat bijvoorbeeld een Volkswagen Golf 1.6 in Nederland een C label heeft, in Engeland een E-label en in Spanje zelfs een B-label.

Corien Wortmann-Kool: 'Door de grote verschillen in energielabels van auto´s is het voor de consument volstrekt onbegrijpelijk waar het energielabel nu precies voor staat. Het is jammer dat het vertrouwen in het energielabel hierdoor verloren gaat, terwijl schoner rijden juist zo belangrijk is. Het is goed dat het Nederlandse kabinet op Prinsjesdag ook heeft aangekondigd schoner rijden te willen stimuleren, maar het zou daarbij wel helpen als het energielabel voor auto´s beter zou functioneren.'
Categorie:
Tag(s):