donderdag, 5. juli 2007 - 9:49

Centraal telefoonnummer Diftar

Grootegast

Met ingang van de maand juli kunt u voor zaken over Diftar (tariefdifferentiatie huishoudelijk afval) contact opnemen met het centrale afvalkantoor voor de gemeenten Grootegast en Marum via telefoonnummer (0594) 695799. Dit is het centrale nummer waar u voor alle vragen en/of opmerkingen over Diftar terecht kunt.

Vanaf 20 juli zal het 0800 informatienummer niet meer beschikbaar zijn. Afhankelijk van de afronding van werkzaamheden voor het bechippen van de containers kan dit ook eerder zijn.
Provincie:
Tag(s):