maandag, 3. september 2007 - 19:46

Champ Car bezoekers wandelen door beschermd natuurgebied

Assen

De provincie Drenthe heeft gedurende de Champ Car Races van afgelopen weekend de vergunningen aan het TT-circuit op verschillende onderdelen gecontroleerd. Naast geluidsmetingen en controle op veiligheidsaspecten vanuit de milieuvergunning, zijn de regels van de Natuurbeschermingswet op het Witterveld gecontroleerd.

Daarbij zijn 28 processen-verbaal opgemaakt tegen mensen die over het natuurgebied liepen, terwijl dat niet mag.

Omdat het Witterveld een beschermd natuurmonument is en het als militair oefenterrein wordt gebruikt mag het gebied niet betreden worden. Tijdens de controles bleek dat verschillende bezoekers de verbodsborden op het terrein negeerden en via het Witterveld naar het TT-circuit gingen. Tegen deze mensen is proces-verbaal opgemaakt.
Provincie:
Tag(s):