woensdag, 27. juni 2007 - 19:20

Champ Car Races kunnen doorgaan

Assen

Gedeputeerde staten van Drenthe verlenen het bestuur van het TT-circuit vergunningen voor de Champ Car Races in 2007 en 2008. Het gaat om vergunningen in het kader van de Natuurbeschermingswet en de Wet Milieubeheer. De races staan in september 2007 voor het eerst op de circuitagenda. De ingediende zienswijzen van Sluyter Advocaten en een aantal omwonenden hebben niet geleid tot aanpassing van de ontwerpvergunning. Wel is een aanvullend voorschrift aan de vergunning verbonden.

De Champ Car Races vallen in de zogenaamde twaalfdagenregeling. Die houdt in dat het TT-circuit op maximaal 12 dagen per jaar geluid mag produceren dat boven de standaard geluidsnormen uitkomt. Daarvoor zijn de Superbikeraces uit de twaalfdagenregeling gehaald en in afgeslankte vorm naar april van dit jaar verplaatst.

In het aanvullende voorschrift is opgenomen dat de twaalfdagenregeling met terugwerkende kracht geldt vanaf 1 januari 2007. Dat betekent dat op basis van de nieuwe vergunning en daarmee een nieuwe juridische situatie in 2007 op maximaal 7 dagen motorsportevenementen, op één dag het Truckstarfestival en op 4 dagen muziekevenementen mogen plaatsvinden. De vergunning voor de muziekfestivals is op dit moment nog in behandeling bij de Raad van State.
Provincie:
Tag(s):