donderdag, 11. oktober 2007 - 20:54

Champ Car Races overschrijden geluidsnormen

Assen

Tijdens het Champ Car evenement op 31 augustus en 1 en 2 september 2007 in Assen is door zowel het TT-circuit als de provincie een aanzienlijke overschrijding geconstateerd van de normen voor piekgeluid in de milieuvergunning.

Afgelopen dinsdag hebben gedeputeerde staten kennisgenomen van de geluidsmetingen. De gemeten waarden van de Champ Car Races zijn vergelijkbaar met de gemeten waarden van de TT-races.

Hoewel voor het berekenen van de geluidsnormen breed geaccepteerde modellen zijn gebruikt, blijkt uit de geluidsmetingen dat de voorgestelde normen niet haalbaar zijn. De verwachting is dat de Champ Car Races ook in de toekomst niet aan deze pieknormen kunnen voldoen. Inmiddels heeft het college het TT-bestuur geïnformeerd over de situatie. Het TT-bestuur heeft de provincie gemeld dat het een nieuwe aanvraag zal indienen voor 2008.
Provincie:
Tag(s):