vrijdag, 13. juli 2007 - 21:57

Cito-toets score Amsterdamse jeugd laat stijging HAVO VWO advies zien.

Amsterdam

Op vrijdag 13 juli is het rapport ‘De Amsterdamse onderwijsresultaten in het primair onderwijs’ uitgekomen. Het rapport geeft een overzicht van de Cito-scores van alle Amsterdamse scholen en een overzicht van het aantal overstappers naar het voortgezet onderwijs en het type onderwijs dat zij gaan volgen.

Dit jaar gaan 6587 leerlingen in Amsterdam naar het voortgezet onder¬wijs: 51% van de leerlingen heeft een vmbo-advies, 49% heeft een advies voor havo/vwo. Het aantal kinderen met een havo/vwo-advies is de afgelopen twee jaar met 4% gestegen.

De Amsterdamse Cito-score in 2007 is 536,6, voor Nederland is dat 536. Iets minder dan de helft van de Amsterdamse scholen scoort hoger dan het landelijk gemiddelde. Het stadsdeel met de hoogste Cito-score is Oud-Zuid met 541,7.

Het stadsdeel De Baarsjes scoort het laagst met 532,8. Net als de afgelopen jaren nam 92% van alle leerlingen deel aan de Cito-eindtoets. Volgens de wethouder van onderwijs Buyne is de laagste Cito score terug te vinden in de wijken waar ook op andere gebieden achterstanden zijn te zien. De wethouder wil daar graag verandering in brengen.
Provincie:
Tag(s):