maandag, 27. augustus 2007 - 15:53

CJIB schorst incasso gedurende schuldregeling

Den Haag

Het Centraal Justitieel Incasso Bureau (CJIB) en de Nederlandse Vereniging voor Volkskrediet (NVVK) gaan samenwerken bij het uitvoeren van minnelijke schuldregelingen. Kern van de samenwerking is dat het CJIB de incasso schorst gedurende de schuldregeling, om zo het schuldhulptraject een kans te geven. In plaats daarvan ontvangt het CJIB een maandelijkse vaste betaling op haar vordering. Dit heeft het Ministerie van Justitie maandag bekendgemaakt.

De samenwerking is bedoeld om mensen die door bijzondere omstandigheden zoals bijvoorbeeld echtscheiding, werkloosheid of ziekte, in financiële problemen zijn geraakt de kans te geven hieraan het hoofd te bieden.

Indien een minnelijke schuldregeling wordt uitgevoerd door een NVVK-lid is het CJIB bereid de incasso te schorsen en zo een minnelijk schuldhulptraject een kans van slagen te geven. Gedurende de schuldregeling ontvangt het CJIB over een periode van 36 maanden een betaling op haar vorderingen naar evenredigheid van de totale schuldenlast van de schuldenaar.

Wanneer na deze termijn nog een restantschuld overblijft, dient de schuldenaar deze schuld op grond van de wetswijziging binnen 27 maanden te voldoen. Dit betekent dat voor de door het CJIB geïncasseerde vordering geen finale kwijting wordt verleend.

In de praktijk zullen de afspraken tussen het CJIB en de NVVK ertoe leiden dat een aanvraag voor een minnelijke schuldregeling niet hoeft te worden afgewezen op grond van een door het CJIB geïncasseerde vordering. Naar verwachting hoeven daardoor minder mensen aanspraak te maken op de wettelijke schuldsaneringsregeling (Wsnp).

Het convenant tussen het Centraal Justitieel Incasso Bureau en de Nederlandse Vereniging voor Volkskrediet is maandag 27 augustus op het Ministerie van Justitie ondertekend in het bijzijn van minister Hirsch Ballin van Justitie. Het convenant treedt op 1 september in werking.
Provincie:
Tag(s):