maandag, 25. juni 2007 - 17:26

Cliënten Vivantes krijgen identiteitskaart op locatie

Sittard-Geleen

Alle cliënten van de Vivantes woonzorgcentra binnen de gemeente Sittard-Geleen kunnen vanaf 1 juli hun aanvraag voor een identiteitskaart indienen in hun eigen woon/zorgcentrum. Door deze extra service wordt het voor deze cliënten eenvoudiger om te kunnen (blijven) voldoen aan de wettelijke legitimatieplicht. De gemeente en Vivantes Zorggroep hebben hiervoor vandaag een samenwerkingsovereenkomst ondertekend.

In Nederland moet iedere burger zich altijd kunnen legitimeren met een geldig legitimatiebewijs. "Bewoners van zorginstellingen zijn vaak niet of nauwelijks in staat om zelf hiervoor naar het gemeentehuis te komen. En daarom komen wij naar de zorginstelling" zo zegt wethouder Ingrid Widdershoven. De gemeente wil de dienstverlening aan de klant verbeteren en professionaliseren. Daar hoort ook bij het leveren van maatwerk aan speciale doelgroepen.

De overeenkomst regelt de werkafspraken tussen de gemeente en de Vivantes Zorggroep. De medewerker van Burgerzaken neemt op locatie de aanvraag voor een identiteitskaart in ontvangst. Een contactpersoon van de aanvrager helpt mee met het vooraf inleveren van een pasfoto, de betaling van de legeskosten én het naderhand ophalen van de nieuwe identiteitskaart bij het gemeentehuis.

De gemeente is inmiddels ook met PI de Geerhorst en Orbis in gesprek om deze service te gaan verlenen.
Provincie:
Tag(s):