dinsdag, 6. november 2007 - 14:53

CNME ontvangt Ed Meijerprijs

Elsloo

Het Centrum voor Natuur- en Milieu Educatie (CNME) Westelijke Mijnstreek heeft maandag de Ed Meijerprijs in ontvangst mogen nemen. Deze tweejaarlijkse prijs werd door oud-burgemeester Ed Meijer uitgereikt aan het CNME. D jury heeft de prijs toegekend aan het CNME wegens de intensieve samenwerking met andere partijen, binnen en buiten de regio Westelijke Mijnstreek, met als inzet het natuur- en milieubesef van de inwoners van de Westelijke Mijnstreek te bevorderen. De prijs, bestaat uit een kunstwerk en een oorkonde.

Het CNME was samen met het RUZ (een in april 2007 gestart samenwerkingsverband tussen Het Rode Kruis, Unie Van Vrijwilligers en De Zonnebloem) genomineerd voor de tweejaarlijks prijs, die een stimulans moet zijn voor de regionale samenwerking door een persoon of organisatie binnen de Regio Westelijke Mijnstreek (Stein, Schinnen, Beek en Sittard-Geleen).

Het Centrum voor Natuur- en Milieu Educatie, gehuisvest in de voormalige steenfabriek Plinthos in Sweikhuizen, wil kinderen en volwassenen uit de Regio Westelijke Mijnstreek zoveel mogelijk in contact brengen met (de waarden van) natuur en milieu en ze op deze manier verantwoordelijk maken mee te helpen hun eigen leefomgeving te verbeteren. De stichting probeert haar doel te bereiken door het oprichten en instandhouden van het centrum, het ontwikkelen van een visie op beleid ten aanzien van natuur- en milieueducatie en het bevorderen van deskundigheid en kwaliteit van de natuur- en milieu educatieactiviteiten. Daarbij wordt nauw en intensief samengewerkt met de gemeenten, scholen, groene organisaties en het bedrijfsleven. Het aanbod van het CNME is zeer uitgebreid en omvat onder andere natuurspeurtochten voor het gezin; themabijeenkomsten zoals het boswachterspreekuur; lesmateriaal voor scholen (zoals kabouterpad, hagedissenpad, veldwerklessen en leskisten) en excursies in Landschapspark De Graven.
Provincie:
Tag(s):