maandag, 8. oktober 2007 - 20:13

CNV Voeding stelt Unilever ultimatum

Breda

Er dreigt een grootscheepse reorganisatie bij Unilever Nederland. En de cao-onderhandelingen zijn vastgelopen. "De 4.200 werknemers verkeren in grote onzekerheid en Unilever wil geen zekerheid scheppen in kwalitatieve cao-afspraken of in een goed sociaal plan", aldus Frans van de Veen, landelijk onderhandelaar voor CNV Voeding. Unilever heeft tot woensdag 10 oktober, 1300 uur de tijd om te reageren op het door de bond gestelde ultimatum.

CNV Voeding wilde afgelopen maanden kwalitatief goede cao-afspraken met het concern maken, om werknemers meer werkzekerheid te geven. Van de Veen: "Een cao met betere afspraken over scholing, erkenning van verworven competenties (red. evc) en loopbaanbegeleiding."

Aangezien de cao vastliep heeft de bond voorgesteld om de sociale consequenties van de dreigende reorganisatie in een sociaal plan af te dekken, met de insteek geen gedwongen ontslagen. Het bedrijf maakt die sociale consequenties namelijk eind november al bekend. Echter dit heeft Unilever ook afgewezen, daarom stelt de bond het voedingsconcern nu een ultimatum. Unilever heeft tot woensdag 1300 uur de tijd om te reageren anders volgen er acties.

Van de Veen: "We snappen dat Unilever ook in de toekomst zal veranderen, maar medewerkers moeten die verandering wel mee kunnen maken. En als dat niet kan moeten ze bemiddeld worden naar ander werk. Daarvoor is nu nodig dat er geïnvesteerd wordt in scholing ,evc en loopbaanbegeleiding. Ook gedeeltelijk arbeidsongeschikten moeten intern herplaatst worden. Dus hierbij roep ik Unilever op te investeren in hun eigen medewerkers, zowel qua arbeidsmarktpositie (waarop werknemers nu een achterstand hebben) als imago. Unilever: zorg dat je een sociaalbedrijf blijft!"
Provincie:
Tag(s):