dinsdag, 27. november 2007 - 19:01

Coaches voor Antilliaanse jongeren

Dordrecht

De gemeente Dordrecht stelt coaches aan om Antilliaanse jongeren met meervoudige problemen te begeleiden naar school of werk. De aanstelling van coaches is onderdeel van het Antillianenprogramma van de gemeente Dordrecht. Belangrijke doelen daarbij zijn het terugdringen van de (jeugd)werkloosheid, schooluitval en criminaliteit.

De afgelopen jaren is gebleken dat bij Antilliaanse jongeren vaak sprake is van een aantal problemen die hen belemmeren. De coaches kunnen de jongeren begeleiden in de zoektocht naar oplossingen, en aan de andere kant als intermediair fungeren door passende hulp of zorg voor de jongere te leveren.

Het is de bedoeling dat er op termijn vijf coaches aan de slag gaan. Zij worden aangesteld door de gemeente Dordrecht en gedetacheerd bij de verschillende samenwerkingspartners binnen Route 23, zoals het Bureau Leerplicht, het Da Vinci College en de stichting MEE.
Provincie:
Tag(s):