dinsdag, 11. december 2007 - 21:13

Coevorden gaat speeddaten over sport

Coevorden

De gemeente Coevorden kiest een verfrissende aanpak voor het maken van nieuw sportbeleid. Samen met alle sportverenigingen, sportleraren, commerciële sportaanbieders, verenigingen voor plaatselijk belang en alle andere betrokkenen wil de gemeente op deze manier het nieuwe sportbeleid maken. Dat gebeurt tijdens drie interactieve bijeenkomsten in januari, waar onder meer speeddaten op het programma staat.

In juni 2007 heeft de gemeenteraad de kaders voor het nieuwe sportbeleid vastgesteld. In de nieuwe beleidsnota moeten tal van sportzaken geregeld worden, zoals sportstimulering, sportaccommodaties, sporttarieven (waaronder het gelijktrekken van de tarieven voor buitensport) en sportsubsidies. De gemeente nodigt 185 organisaties, verenigingen en groepen uit voor de drie bijeenkomsten.

De gemeente kiest nu voor een aanpak waarbij iedereen die te maken heeft met sport en bewegen, mee kan praten. Op deze manier wordt optimaal gebruik gemaakt van alle kennis en ervaring die er is bij verenigingen, scholen en andere organisaties. Tijdens drie bijeenkomsten op 15, 16 en 17 januari komen tientallen mensen per avond bij elkaar. Na een inleiding door sportwethouder Jetty Remmelts begint het programma met speeddaten zodat de aanwezige bestuurders kennis met elkaar kunnen maken. Daarna volgt het inhoudelijke programma waarbij alle aanwezigen de mogelijkheid krijgen om hun visie te geven op de onderwerpen die in het sportbeleid geformuleerd moeten worden.

De drie bijeenkomsten zijn:
Dinsdag 15 januari om 19.00 uur in hotel-restaurant Talens in Coevorden
Woensdag 16 januari om 19.00 uur in café-restaurant Cornelis in Dalen
Donderdag 17 januari om 19.00 uur in café-restaurant Wielens in Noord-Sleen.
Provincie:
Tag(s):