dinsdag, 10. juli 2007 - 22:25

Coevorden maakt werk van stille armoede

Coevorden

De stille armoede binnen de gemeente Coevorden wordt door de gemeenteraad aangepakt. De gemeenteraad legt zich niet neer bij het toenemend aantal mensen dat vanuit Coevorden gebruik maakt van de Voedselbank in Emmen.

Stille armoede is moeilijk zichtbaar voor de samenleving, aangezien er vaak niets geregistreerd staat. Deze groep mensen maakt vermoedelijk niet of onvoldoende gebruik van inkomensondersteunende voorzieningen.

In de raadsvergadering van dinsdag 3 juli werd het college door middel van een raadsbreed ondersteunde motie opgedragen met de zogeheten stille armoede aan de slag te gaan. Bij de begrotingsbehandeling van november 2006 verzocht fractievoorzitter Ria Besselink- Eefink namens de PvdA-fractie de raad het onderwerp op de politieke agenda te zetten. Er werd een klankbordgroep ingesteld, welke bestond uit de vertegenwoordigers van alle fracties.

De eerste stap op de agenda is een plan van aanpak, met een gedetailleerde planning en opzet. Er wordt een onderzoek ingesteld naar de aard en de omvang van de armoede in de gemeente. Als blijkt dat de huidige aanpak niet voldoet, zullen zonodig veranderingen in de aanpak van de armoede moeten worden overwogen.

De raadsleden wilden de problematiek beter in kaart hebben en belegden hier een themabijeenkomst over in april. Tijdens deze bijeenkomst werd duidelijk dat het noodzakelijk is dat de gemeente samen met maatschappelijke organisaties aan de slag zou moet met stille armoede. De aangenomen motie is een volgende stap in dit proces.
Provincie:
Tag(s):