dinsdag, 9. oktober 2007 - 20:46

Coevorden pakte permanente bewoning recreatieverblijven aan

Coevorden

De gemeente Coevorden is begonnen met optreden tegen permanente bewoning van recreatiewoonverblijven en volgt hierin de aanpak van het Rijk. De eerste brieven aan eigenaren die hun verblijf permanent bewonen, zijn deze maand verzonden. Het permanent wonen in een recreatieverblijf is in strijd met het Rijks-, Provinciaal-, en Gemeentelijk beleid op het gebied van Ruimtelijke Ordening en Volkshuisvesting.

Alle eigenaren van een recreatieverblijf hebben na de vaststelling van de beleidsuitgangspunten, begin 2005 bericht ontvangen van de koers die de gemeente ten aanzien van dit onderwerp zou gaan varen. De gemeente is nu begonnen met het verzenden van brieven naar de eigenaren van de recreatieverblijven waarin permanent wordt gewoond, met daarin de individuele beslissingen.

Van de ruim 1600 recreatiewoningen, in 14 parken, betreft ruim 16% permanente bewoning. Tweederde van de eigenaren van de recreatieverblijven valt onder het gedoogbeleid van de gemeente. Dit kan zowel een persoonsgebonden als een perceelsgebonden beschikking betreffen. De overige ‘ongeoorloofde’ bewoners is per individuele brief gevraagd binnen 26 weken na dagtekening van de brief elders woonruimte te zoeken en zich op dit adres bij de gemeente in te schrijven.

Als een eigenaar voor 31 oktober 2003 in zijn recreatieverblijf woont en dat kan aantonen, komt hij in aanmerking voor een persoonsgebonden beschikking. Deze beschikking wordt alleen afgegeven als het recreatieverblijf voldoet aan de eisen van een woning ingevolge het Bouwbesluit en er geen sprake is van strijd met milieuregelgeving. Een persoonsgebonden beschikking is gerelateerd aan het recreatieverblijf, is niet overdraagbaar en vervalt in ieder geval op het moment dat de betreffende bewoner verhuist of overlijdt.

Voor een perceelsgebonden beschikking, komt men in aanmerking als de eigenaar kan aantonen dat het verblijf voor 15 september 1997 permanent bewoond werd. Ook deze woonverblijven mogen permanent bewoond blijven, ook door de eventuele volgende bewoners.
Provincie:
Tag(s):