woensdag, 16. mei 2007 - 18:03

Collectieve ziektekostenverzekering minima

Bedum

Binnenkort is het voor bijstandsgerechtigden en andere minima uit Bedum mogelijk om deel te nemen aan een collectieve zorgverzekering. Mensen met een minimaal inkomen kunnen hiermee de dekking op de reguliere aanvullende en tandheelkundige verzekeringen uitbreiden. Bovendien krijgen zij korting op de premie voor de basis- en aanvullende verzekeringen. De gemeente Bedum en zorgverzekeraar Menzis hebben een collectief aanbod voor minima uit de gemeente samengesteld.

Met het invoeren van deze verzekering wil de gemeente onder meer voorkomen dat minima niet of onvoldoende verzekerd zijn tegen medische kosten. Bovendien wil Bedum het de minima makkelijker maken om vergoedingen voor ziektekosten te ontvangen.

De collectieve zorgverzekering dekt namelijk veel kosten die tot dusver onder de bijzondere bijstand vielen. Uit ervaringen met collectieve zorgverzekeringen blijkt dat verzekerden meer gebruik maken van de noodzakelijke zorg als zij hun declaraties rechtstreeks kunnen afhandelen met hun zorgverzekeraar. Deelname aan de verzekering is niet alleen mogelijk voor bijstandgerechtigden. Ook overige inwoners van de gemeente met een laag inkomen kunnen deelnemen, mits het gezinsinkomen onder een bepaalde grens ligt. Deze inkomensgrens is vastgesteld op 110% van de geldende bijstandsnorm, inclusief eventuele toeslag. Voorwaarde voor deelname is wél dat men minimaal een aanvullende verzekering én een tandheelkundige verzekering heeft bij Menzis.

Eind mei ontvangen bijstandsgerechtigden een schrijven van de gemeente met informatie over de collectieve zorgverzekering. Andere minima die geen informatie hebben ontvangen kunnen voor meer informatie contact opnemen met de afdeling Welzijn en Burgers van de gemeente Bedum.
Provincie:
Tag(s):