woensdag, 21. november 2007 - 14:16

College Almere legt nieuwe tarieven voor aan raad

Almere

Burgemeester en wethouders hebben ingestemd met de Tarievennota 2008 en leggen deze voor aan de gemeenteraad. In de nota zijn de tarieven en belastingen uitgewerkt zoals die tijdens de begrotingsbehandeling in 2007 zijn vastgelegd.

Vanwege algemene prijsstijgingen worden de gemeentelijke tarieven en rechten in 2008 verhoogd met 3,8%. Uitzonderingen hierop vormen het rioolrecht, de afvalstoffenheffing, de bouwleges en de parkeergelden. Om de toekomstige vervanging van ons rioolstelsel te kunnen bekostigen heeft de raad vorig jaar besloten tot een geleidelijke stijging van het tarief. Het rioolrecht bedraagt hierdoor vanaf 2008 € 97,40 per eigendom. Verder wordt de afvalstoffenheffing extra verhoogd om kostendekkend te blijven. Deze is vastgesteld op € 324,17 per perceel. Voor het parkeren in garages geldt in 2008 een tarief van € 1,50 per uur. De bouwleges zijn niet verhoogd; deze blijven ongewijzigd 2,32% van de gemiddelde bouwkosten.

Onroerende-zaakbelasting
Ook de tarieven voor Onroerende-zaakbelasting (OZB) en roerende ruimten zijn trendmatig verhoogd. Dat gebeurt volgens de weegschaalmethode. Dat betekent dat de tarieven worden verlaagd met het percentage waarmee de waarde van de onroerende zaken stijgt. Op dit moment worden de voorlopige tarieven vastgesteld. Na de definitieve afronding van de herwaardering in januari 2008 kunnen deze eventueel naar beneden worden bijgesteld.

Overige documenten
Voor de afgifte van een rijbewijs is vanaf 2008 € 56,60 verschuldigd. De prijs van een paspoort en een identiteitskaart is door het Kabinet vastgesteld op respectievelijk € 48,35 en € 40,70.
Provincie:
Tag(s):